Företagslån

Ett företagslån är ett lån som är utformat för att möta behovet hos företag som vill genomföra investeringar eller har kortsiktiga likvida problem.

Små och stora företagslån

Är det ett större belopp som ska lånas är det främst en större banks företagsavdelning som ska kontaktas. Då bör man även vara beredd på att exempelvis visa upp årsredovisningar, affärsplaner m.m. Detta för att banken ska kunna genomföra en komplett kreditvärdering och kunna avgöra om lånet ska beviljas eller inte.

Är det ett mindre belopp (maximalt några hundratusen) finns även möjligen att låna via kreditbolag som specialiserat sig på företagslån. Fördelen är att dessa företag sällan kräver genomgång av affärsplaner och andra dokument för att kunna bevilja lånet. Kreditprövning sker oftast på andra sätt. Dessa lån kännetecknas även av snabb hantering och snabba utbetalningar.

Vad kännetecknar företagslån?

För att kunna teckna ett företagslån krävs det att företaget är registrerat och att man därmed innehar F-skattsedel.

Kan variera mellan ränta och avgifter

En del kreditbolag tar ut en ränteavgift på lånet. Vilken ränta som erbjuds avgörs av den kreditbedömning som sker innan bolaget ger ett låneförslag. Andra bolag tar enbart ut avgifter men även dessa kan variera beroende på kreditbedömningen. Dessa avgifter motsvarar därmed ränteavgifterna.

Skillnaden mot privatlån är därmed att det inte alltid är en ränta som styr den totala kostnaden. Lånet kan alltså lika gärna vara helt uppbyggt av olika kostnader. Utöver detta kan det skilja om räntan/kostnaden är individuell eller om den är exakt samma oavsett vilket företag som får lånet beviljat.

Med eller utan borgen

Det finns företagslån där det alltid krävs en personlig borgen. Andra företagslån har inte detta krav och därmed kan lånet tecknas utan borgen. Är det däremot en enskild firma som tecknar ett företagslån innebär det per automatik att personen som driver företaget alltid ingår personlig borgen för detta lån.

Olika slags kreditbedömningar

Det varierar kraftigt hur kreditbedömning sker på företagslån. Kreditbolag kan exempelvis titta på totala omsättningen, på tidigare årsresultat, på omsättning gällande kortbetalningar eller enbart se om betalningsanmärkning finns eller inte.

  • Låna pengar till företaget
  • Lån till företagare
  • Välj passande företagslån

Utbudet av företagslån är stort, oavsett vilken summa som företaget behöver låna. Som låntagare är det därför viktigt att jämföra olika företagslån för att hitta det som passar bäst utifrån kostnader, krav och återbetalningsmöjlighet. Tre viktiga punkter att titta på är:

Borgen

Ibland krävs alltid borgen för lånet och ibland kan man själv välja om man vill gå i borgen för lånet eller inte. Om man väljer att gå i borgen kan chansen öka att lånet blir beviljat och det kan även vara lättare att få större lånebelopp. Samtidigt innebär detta att borgensmannen kan bli helt och hållet betalningsskyldig för lånet.

Total kostnad

Företagslån presenteras ibland med nominell ränta, ibland med effektiv ränta och ibland med olika avgifter. Det kan därför vara svårare att jämföra företagslån än privatlån. Av den anledningen är det viktigt att jämföra olika låneerbjudandena på liknande sätt för att se vilket som är billigast. Jämför månadskostnad och totalkostnad för att därmed hitta det billigaste alternativet.

Amorteringstid

Utöver ränta/avgifter och lånebelopp skiljer sig företagslånen åt gällande valbar amorteringstid. Det finns företagslån som alltid är på 6 månader medan andra erbjuder amorteringstid på exempelvis upp till 12 eller 36 månader. Finns behovet av en låg månadsbetalning bör lånet amorteras på så lång tid som möjligt. Därmed kan kreditbolag med lång amorteringstid prioriteras.

Företagslån från olika långivare

OPR Företagslån

OPR Företagslån erbjuder företagslån från 30 000 kr upp till 500 000. Återbetalning 1-18 månader. Smidig anökan görs enkelt online.

Froda

Hos Froda ansöker du om företagslån från 10 000 upp till en hel miljon kronor. Återbetalningstiden är 4-12 mmånader och fokus ligger på att erbjuda smarta lån.

Ferratum Business

Ferratum Business är ett företagslån utan säkerhet. Låna upp till en miljon kronor och skapa nya möjligheter för ditt företag! Ansökan görs på bara 5 minuter.

Qred

Qred är ett snabbt och smidigt företagslån upp till 250 000 kronor. Perfekt för småföretag som behöver expandera eller marknadsföra sig. Ansök enkelt på nätet.

Kreditbörsen

Låna till företaget eller investera själv! Individuell ränta från 8% och återbetalning i upp till 36 månader är två stora fördelar med detta företagslån.