Blancolån

Ett blancolån är ett lån som tecknas utan att det finns någon säkerhet för lånet. Ibland används begreppet för att beskriva privatlån men detta är något felaktigt eftersom det även finns andra låneformer som inte kräver någon säkerhet. Privatlån är däremot den vanligaste låneformen, där ingen säkerhet krävs, vilket är orsaken till att ordet blancolån ibland används för att beskriva privatlån.

Ett blancolån kan tecknas för att exempelvis finansiera inköp av bil, båt, resa eller tvättmaskin. Det finns alltså inte några krav för vad pengarna ska användas till.

Vad kännetecknar ett blancolån?

Till skillnad mot exempelvis bolån så krävs ingen säkerhet för ett blancolån. Det gör också att lånesumman är begränsad till 500 000 kr. Detta i motsats mot bolånen som har betydligt högre lånesummor.

Låna till vad som helst

Med ett blancolån kan pengarna användas till valfritt ändamål. Ibland ska man ange vad pengarna ska användas till när en ansökan skickas in men det är mer för kreditbolagets statistik. Om detta efterfrågas, och man inte vill ange anledningen till lånet, kan man ange någon helt annan anledning. Kreditbolaget kan inte kräva att pengarna används till något speciellt ändamål.

Oftast individuell räntesats

Även om det finns kreditbolag som erbjuder samma räntesats för samtliga låntagare så är det överlägset vanligast att de använder sig av individuella räntesats. Det innebär att låntagaren blir erbjuden en ränta inom ett ränteintervall efter att ansökan skickats in. Vilken ränta som erbjuds beror bland annat på personens kreditvärdighet, lånebelopp och vald amorteringstid. Enda sättet att få veta vilken ränta man blir erbjuden är att skicka in en ansökan.

Används för att samla dyrare krediter

Ett blancolån kan användas för att samla dyrare lån och krediter och på så vis sänka lånekostnaderna. Lånet tecknas då på en summa som gör att de mindre lånen och krediterna kan lösas och att hela skulden samlas i ett enda större lån. Tack vare det går det att få en lägre ränta och bättre lånevillkor.

De flesta prioriterar att få ett så billigt blancolån som möjligt. Till stor del styrs detta av räntesatsen. Men det finns även annat som styr den totala kostnaden för lånet.

Jämför effektiv ränta

Det finns blancolån med låg ränta men som ändå kan anses vara dyra. Det beror på att det kan tillkomma avgifter som uppläggningsavgift, aviavgift och till och med årsavgift på lånet. För att lätt kunna jämföra olika blancolån (utifrån dess kostnad) ska alltid den effektiva räntan jämföras. Därmed kan man lätt se vilket lån som ger lägst kostnad per år.

Jämför lånets totala kostnad

Det lån som har lägst effektiv ränta skapar den lägsta årskostnaden (och därmed lägst månadskostnad). Men det behöver inte betyda att det är det billigaste lånet i längden. Om två personer lånar samma belopp och till samma ränta kan ändå ena personen betala betydligt mer för sitt lån. Det beror på vilken amorteringstid som väljs. Ju längre amorteringstid desto längre tid betalas ränta och lånets totala kostnad blir högre.

Jämför därför både den effektiva ränta på blancolånet och lånets kapitalkostnad (hela kostnaden efter att lånet helt återbetalats)

Jämför många alternativ

Det viktigaste är att jämföra flera olika alternativ. Kreditbolagen skiljer sig på lånebelopp, amorteringstid, ränta och mycket annat. Genom att jämföra flera olika banker kan man lätt pressa sina lånekostnader och få bättre lånevillkor.